ANA SAYFA

KURUMSAL

Hakkımızda

Misyon ve Vizyon

Belgelerimiz

Ekibimiz

HİZMETLERİMİZ

SİGORTA BRANŞLARI

Oto Kaza

Oto Dış Kaza

Yangın

Dask

Mühendislik

Nakliyat

Tarım

Sağlık

Bireysel Emeklilik ve Hayat

KARİYER

BASIN

İLETİŞİM

Çağrı Sigorta Twitter


Çağrı Sigorta Facebook


YARARLI LİNKLER

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

Türkiye Sigorta Birliği

Sigortacılık Eğitim Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği


Yangın

mixing melatonin and weed

mixing lexapro and weed adventureswithtravisandpresley.com

cialis cena heureka

cialis

naltrexone and naloxone difference

naltrexone vs naloxone mechanism of action

antabus uden recept

antabus pris http://antabuudenrecept.website antabus uden recept

İşyeri Paket Sigortası

İşyeri paket sigorta poliçesi ile işyeri binanız, demirbaşınız, makine-tesisatınız, emteanız kısacası muhteviyatınız ve camlarınız, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alınabilir. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

Otomatik teminatlar:
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Yer Kayması
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Kira Kaybı
Alternatif İşyeri Masrafları
İş Durması
Geçici Adres Nakil

Ek teminatlar:
Deprem
Sel veya Su Baskını
Deniz Taşıtları Çarpması
Kar Ağırlığı
Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
Komşuluk Mali Sorumluluğu
Enkaz Kaldırma Masrafları
Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık
Taşınan Para
Emniyeti Suiistimal
Makine Kırılması
Elektronik Cihaz
Çalışanlara ait özel eşyalar
Cam Kırılması Sigortası - aynalar dâhil-
Cam Kırılması Nedeniyle Gıda Maddelerinde Meydana Gelecek Bozulma

Konut Paket Sigortası

Eviniz için en ekonomik koşullarla, tam kapsamlı sigorta!

İnsanın evi gibisi yok. Ancak herşey yolunda giderken bir anda kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Peki, bu zorlukları en kolay şekilde aşmanın yolu nedir? Elbette, riskleri de planlarınıza dahil edip gerekli önlemleri almak... Mal varlıklarınızın başına gelebilecek olası olumsuzların riskini ve oluşabilecek potansiyel zararları telafi etmenin en etkin ve en ekonomik yolu ise sigortadır. Konut Paket Sigortası, işte bu riskleri aşmanız adına size sunduğumuz çok özel bir sigorta tipi.

Ana Teminatlar / Ek Teminatlar
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Deprem (Ek teminat)
Dahili su, sel, su basması, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı
Kara ve hava taşıtları çarpması, enkaz kaldırma masrafları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Hırsızlık
Binaya ait sabit kıymetlerde olabilecek hırsızlık hasarları
Komşularınıza ve/veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluk
Kira kaybı, hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
İzolasyon hasarları
Ev eşyası nakliyatı, tamirci ve kuru temizleyiciye bırakılan eşyaların çalınması veya yanması
Cam kırılması
Yakıt sızması
Akvaryumdan su sızması
Kazaen kırılma
Elektrik hasarları
Elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Misafir eşyaları
Bahçe ağaçları ve süs bitkileri
Konut yardım hizmetleri
Su tesisatı hizmeti / Elektrik tesisatı hizmeti / Cam işleri hizmeti / Çilingir hizmeti
Kapkaç teminatı
Elektronik ev eşyalarının kazaen kırılması ve bozulması
3. şahıs sorumluluk
Aile bireylerinin ferdi kaza sigortası
Hukuksal koruma teminatı
Acil sağlık teminatı
Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları
Acil sağlık hizmetleri
Tıbbi danışmanlık / Acil sağlık hizmeti / Acil kara ambulans hizmeti / Acil hekim hizmeti / İlaç ve sarf malzemeleri

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar
Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır. Sigortalı, hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir. Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli brüt kardır.

Yangın Abonman Sigortası

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta işyeri veya deponuzda mal ve emtea değerinin ve miktarının dönem içinde iniş çıkışlar göstermesi söz konusu ise tercih edilebileceğiniz bir sigorta türüdür. Poliçe dönemler içinde oluşabilecek en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenir. 3 ayda bir değişiklik gösteren sigortalı malların ve emtiaların stok bedeli bildirilerek poliçede yer alan değerler güncellenir. Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçenizde belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat almış olursunuz. Bu sigorta da Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.


Copyright © 2014 Çağrı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.

FACEBOOK TWITTER